Leskeella nervosa (Brid.) Loeske

drąstewka długożeberkowa
na stronie — znaleziska