takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.193)

Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. carpathica (Wettst.) Holub

goryczuszka wczesna karpacka
Gentianella germanica (Willd.) Börner ssp. tatricola Mesjasz-Przybyłowicz p.p. (1) · Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. carpatica (Hayek) Holub
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.193 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.