takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.193)

Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. carpathica (Wettst.) Holub

goryczuszka wczesna karpacka
Gentianella germanica (Willd.) Börner ssp. tatricola Mesjasz-Przybyłowicz p.p. (1) · Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. carpatica (Hayek) Holub