atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.188); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Gentianella campestris (L.) Börner s.str.

goryczuszka polna, goryczka polna
Gentiana campestris L.
Gentianella Gentianella Gentianella GentianellaGentianella🔑goryczuszka czeska (Gentianella bohemica)goryczuszka Wettsteina (Gentianella germanica)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
07.08.2008 copyright © by Marek Malicki
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianella (goryczuszka)kl 5189

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.188 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentianella campestris (goryczuszka polna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

  
↓nierośliny roczne z zachowanymi liścieniami w czasie kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Dolne liście zwykle ±podługowate do jajowatych, tępe lub tęposzczpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Gentianella baltica (goryczuszka bałtycka)
wystepowanie
goryczka bałtycka · syn. Gentiana baltica · Gentianella campestris ssp. baltica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
↑nie rośliny dwuletnie, bez liścieni w czasie kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Dolne i środkowe liście zwykle wąsko jajowate do lancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
  
    
↓niekwitnienia czerwiec – lipiec
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Kwiatów zwykle mniej niż 6.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
  ssp. suecica (Froelich) Tzvelev
    
    
↑nie kwitnienie sierpień – październiki
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Kwiatów zwykle ponad 10.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  ssp. campestris