Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.188 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
↓nierośliny roczne z zachowanymi liścieniami w czasie kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście zwykle ± podługowate do jajowatych, tępe lub tęposzczpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Gentianella baltica (Murb.) Börner (goryczuszka bałtycka)
wystepowanie - Gentianella baltica (goryczuszka bałtycka)
goryczka bałtycka · syn. Gentianella campestris (L.) Börner ssp. baltica (Murb.) Tutin · Gentiana baltica Murb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie rośliny dwuletnie, bez liścieni w czasie kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne i środkowe liście zwykle wąsko jajowate do lancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekwitnienia czerwiec-lipiec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatów zwykle mniej niż 6.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. suecica (Froelich) Tzvelev
↑nie kwitnienie sierpień-październiki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatów zwykle ponad 10.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. campestris
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji