takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.188); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Gentianella campestris (L.) Börner s. str.

goryczuszka polna goryczka polna
Gentiana campestris L.
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
07.08.2008 copyright © by Marek Malicki
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.188 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Gentianella (goryczuszka)]
  
rośliny roczne z zachowanymi liścieniami w czasie kwitnienia (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Dolne liście zwykle ±podługowate do jajowatych, tępe lub tęposzczpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Gentianella baltica (goryczuszka bałtycka)
wystepowanie
goryczka bałtycka · syn. Gentiana baltica · Gentianella campestris ssp. baltica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
rośliny dwuletnie, bez liścieni w czasie kwitnienia (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Dolne i środkowe liście zwykle wąsko jajowate do lancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
  
    
kwitnienia czerwiec-lipiec (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Kwiatów zwykle mniej niż 6.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
  ssp. suecica (Froelich) Tzvelev
    
    
kwitnienie sierpień-październiki (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Kwiatów zwykle ponad 10.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  ssp. campestris