Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

grzebieniowiec piórkowaty
na stronie — występowanie · znaleziska