atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Crataegus nigra Waldst. et Kit. [🔉 kra·te·gus *]

głóg czarny