atlas-roslin.pl
efemerofit [24]

Galeopsis segetum Neck.

poziewnik piaskowy
Galeopsis segetum (poziewnik piaskowy)
09.08.2020, Bory Dolnośląskie; copyright © by Anna Wójcicka-Rosińska XL
Galeopsis segetum (poziewnik piaskowy)
XL
Fritillaria yuminensis
XL
Galeopsis segetum (poziewnik piaskowy)
Galeopsis segetum (poziewnik piaskowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130700.20.pk - Fritillaria yuminensis; OB Berlin (Niemcy)
130700-20
leg. Paweł Kalinowski
/OB Berlin (Niemcy)/ #2
znalezisko 20110800.48.pk - Galeopsis segetum (poziewnik piaskowy); OB Kopenhaga (Dania)
110800-48
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga (Dania)/ #1
znalezisko 20200809.1.awrs - Galeopsis segetum (poziewnik piaskowy); Bory Dolnośląskie
200809-1
leg. Anna Wójcicka-Rosińska
/Bory Dolnośląskie/ #3