atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Galium ×pomeranicum Retz. [🔉 ga·lĭ·um *]

Galium album × Galium verum ssp. verum · Galium ×ochroleucum Wolff
Galium Galium Galium GaliumGaliumprzytulia błotna (Galium palustre)przytulia lepczyca (Galium rivale)
wystepowanie
Galium album · przytulia biała
Galium mollugo ssp. erectum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Galium verum · przytulia właściwa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Galium ×pomeranicum
24.06.2011, Osłowo, gm. Mielnik, woj. podlaskie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Galium ×pomeranicum
Galium ×pomeranicum
Galium ×pomeranicum z lewej, obok gatunków rodzicielskich: pośrodku przytulia pospolita (Galium mollugo) i z prawej przytulia właściwa (Galium verum)
cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1572

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium ×pomeranicum
Dość częsta.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.