Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.

głowiak dwukończysty
na stronie — znaleziska