takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Pyrola carpatica J. Holub et Křísa

gruszyczka karpacka
na stronie — występowanie
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
28.07.2005, rejon Kopy Kondrackiej, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
28.07.2005, rejon Kopy Kondrackiej, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)

występowanie

Karpacki takson wyodrębniony w 1971 z gruszyczki okrągłolistnej (Pyrola rotundifolia) w publikacji: Holub J., Křísa B. 1971. Pyrola carpatica Holub et Křísa, a new species among European wintergreens; with remarks on the name "Pyrola intermedia". Folia Geobot. Phytotax. 6(1): 81-92..

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.