Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrola (gruszyczka)kl 1824

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Karpacki takson wyodrębniony w 1971 z gruszyczki okrągłolistnej (Pyrola rotundifolia) w publikacji: Holub J., Křísa B. 1971. Pyrola carpatica Holub et Křísa, a new species among European wintergreens; with remarks on the name "Pyrola intermedia". Folia Geobot. Phytotax. 6(1): 81-92. Endemit karpacki; u nas w Tatrach.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji