atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Gentiana affinis Griseb. [🔉 gen·ti·a·na *]

Gentiana Gentiana Gentiana GentianaGentianagoryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe)goryczka bezłodygowa (Gentiana acaulis)
🌱