atlas-roslin.pl

Fam. Cephaloziaceae [🔉 *a·ce·e]

głowiakowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Jungermanniales Jungermanniales Jungermanniales JungermannialesJungermannialesłuskolistkowate (Lepidoziaceae)meszkowate (Jungermanniaceae)