⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae - bez włosków rozgałęzionych, kwiaty żółte]
  
górne liście łodygowe niepodzielone, grubo, tępo, zatokowato ząbkowane; nasiona 1.3-1.5mm długości (↓nie)
  Stosunkowo częste rośliny rodzime.
  
    
góra działek kielicha z kilkoma włoskami do 0.4mm długimi (↓nie)
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Płatki korony jasnożółte, cytrynowożółte, 3.1-4.3(4.7)mm długości, o 1/3 dłuższe od działek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla i łąki nad rzekami, miejsca wilgotne.
    
    
góra działek kielicha zupełnie naga (↑nie)
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Płatki korony złotożółte, (4)6-8(10)mm długości, 2× dłuższe od działek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
      
rośliny w górze dość silnie rozgałęzione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Płatki korony (4)5-6(7)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
  ssp. vulgaris

Miejsca suchsze.

      
      
rośliny rozgałęzione w nasadzie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Płatki korony (6)7-9(10)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
  ssp. arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Hayek ≡. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Rchb. — gorczycznik łękowaty

Miejsca wilgotniejsze.

      
  
wszystkie liście łodygowe pierzastodzielne lub pierzastosieczne; nasiona 1.8-2.2mm długości (↑nie)
  Efemerofity.
  
    
liście odziomkowe z 2-5 parami równowąskich, całobrzegich odcinków bocznych (↓nie)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
XL
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Łuszczyny proste, 18–34mm długości. Nasiona ok. 2mm długości.
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
    
    
liście odziomkowe z 6-10 parami odcinków bocznych (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Łuszczyny nieco zgięte, (3)4–7cm długości. Nasiona ok. 2.5mm długości.