atlas-roslin.pl

Barbarea [🔉 bar·ba·re·a]

gorczycznik
  
↓niegórne liście łodygowe niepodzielone, grubo, tępo, zatokowato ząbkowane; nasiona 1.3 – 1.5 mm długości
  Stosunkowo częste rośliny rodzime.
  
    
↓niegóra działek kielicha z kilkoma włoskami do 0.4 mm długimi
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Płatki korony jasnożółte, cytrynowożółte, 3.1 – 4.3 (4.7) mm długości, o 1/3 dłuższe od działek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Barbarea stricta (gorczycznik prosty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla i łąki nad rzekami, miejsca wilgotne.
    
    
↑nie góra działek kielicha zupełnie naga
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Płatki korony złotożółte, (4) 6 – 8 (10) mm długości, 2× dłuższe od działek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
  
↑nie wszystkie liście łodygowe pierzastodzielne lub pierzastosieczne; nasiona 1.8 – 2.2 mm długości
  Efemerofity.
  
    
↓nieliście odziomkowe z 2 – 5 parami równowąskich, całobrzegich odcinków bocznych
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Łuszczyny proste, 18–34 mm długości. Nasiona ok. 2 mm długości.
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
    
    
↑nie liście odziomkowe z 6 – 10 parami odcinków bocznych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Łuszczyny nieco zgięte, (3) 4–7 cm długości. Nasiona ok. 2.5 mm długości.
Barbarea verna (gorczycznik wiosenny)
syn. Barbarea praecox · takson uprawiany