atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Geum ×heldreichii hort. [🔉 ge·um *]

kuklik Heldreicha
Geum Geum Geum GeumGeumkuklik pirenejski (Geum pyrenaicum)kuklik Borysa (Geum ×borisii)
🌸🌱