atlas-roslin.pl

Nymphaea [🔉 nim·fe·a]

grzybienie
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dwa gatunki rodzimych bylin wodnych i uprawiane ozdobne.
cechy diagnostyczne w kluczu:Nymphaeaceae (grzybieniowate)kl 6754
  
↓niegłówne nerwy w początku biegu proste
Nymphaea alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Nasada kwiatu wyoblona, bez krawędzi; nasada owocu kolistawa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Nymphaea alba (grzybienie białe)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne, o mulistym i torfiastym podłożu. Zwykle na głębokości 70-150cm, w miejscach nieocienionych.
  
  
↑nie główne nerwy w początku biegu łukowate
Nymphaea candida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Nasada kwiatu czworograniasta; nasada owocu czworokątna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Nymphaea candida (grzybienie północne)
wystepowanie
grzybienie zapoznane · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, mniej żyzne, mezotroficzne, oligotroficzne podłożu mineralnym, mulistym lub torfiastym. Zwykle na głębokości 70-170cm, w miejscach nieocienionych.
  

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Nymphaea (grzybienie)
Byliny wodne, korzeniące się w dnie i dużymi pływającymi po powierzchni wody liśćmi. W oczkach wodnych uprawia się przede wszystkim różnobarwne grzybienie ogrodowe (Nymphaea hybrida). Rzadziej biało kwitnące krajowe gatunki grzybieni.
🌱
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 1 – 10 cm
kwitnienie: od (czerwca) lipca do września

wymagania i uprawa

Patrz szczegółowe wskazówki na stronie grzybienie ogrodowe (Nymphaea hybrida).
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
☷ gleba: gliniasto-organiczna • żyzna

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

9 – 0.3 szt./m2 • rozstawa: 33 – 160 cm
z nasion [tylko gatunki]
przez podział [wiosna, przed początkiem wegetacji]