Arabis sagittata (Bertol) DC.

gęsiówka strzałkowata
na stronie — znaleziska
Arabis sagittata (gęsiówka strzałkowata)
06.2010, Zadiel SK; copyright © by Paweł Kalinowski
Arabis sagittata (gęsiówka strzałkowata)
06.2010, Zadiel SK; copyright © by Paweł Kalinowski
Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100600.4.pk - Arabis sagittata (gęsiówka strzałkowata); Zadiel SK
pk.100600-4
leg. Paweł Kalinowski
/Zadiel SK/ #2