atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Grewia biloba G. Don [🔉 gre·wi·a bi·lo·ba]

grewia dwuklapowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Malvaceae Malvaceae Malv… Malvaceaebawełna peruwiańska (Gossypium barbadense)zaślaz mieszańcowy (Abutilon ×hybridum)
🌸🌱N
Grewia biloba (grewia dwuklapowa)
02.08.2019, ogród botaniczny Monachium (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Grewia biloba (grewia dwuklapowa)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Grewia biloba (grewia dwuklapowa)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Grewia biloba G. Don [🔉 gre·wi·a bi·lo·ba](pl) grewia dwuklapowa
bilobus, -a, -um (adj.)
dwuklapowy; botaniczny epitet złożony z łacińskiego przedrostka bi- (podwójny) i greckiego słowa lobos (klapa)
lobe, lobus (lat. z gr.)
od gr. lobos - płat (wątroby), część; bot. klapa, łatka (wycięta część płaska, np. liścia); lobatus, -a, -um — klapowany