takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scolochloa festucacea (Willd.) LINK

skolochloa trzcinowata
Graphephorum arundinaceum Asch.
na stronie — występowanie
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
02.08.2013, Warszawa-Dawidy; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.