atlas-roslin.pl

Scolochloa festucacea (Willd.) LINK [🔉 sko·lo·chlo·a *]

skolochloa trzcinowata
Graphephorum arundinaceum Asch.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
30.06.1994, Nadgoplański Park Tysiąclecia, Przewóz, 0.5km N; copyright © by Jerzy Kruk XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
XL
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.