atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Galium elongatum C. Presl [🔉 ga·lĭ·um *]

przytulia wydłużona
Galium palustre L. ssp. elongatum (C. Presl) Lange
Galium Galium Galium GaliumGaliumprzytulia północna (Galium boreale)przytulia sina (Galium glaucum)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
02.06.2011, rów w ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1556

występowanie

Galium elongatum (przytulia wydłużona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Rzadka. Bagna, szuwary.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110602.1.pkob - Galium elongatum (przytulia wydłużona); rów w ok. Górzyna, woj. lubuskie
110602-1
leg. Piotr Kobierski
/rów w ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #8