Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans

gwiaździanka workowata
AsterellaAsterellagwiaździanka wysmukła (Asterella gracilis)
skróty

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.47 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw