atlas-roslin.pl

Geum

kuklik
  
↓nieszyjka słupka nieczłonowana; rośliny wysokogórskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Kwiaty pojedynczo, rzadko po dwa.
· ta cecha diagnosty ...
  Parageum
  
    
↓niebez rozłogów; końcowy listek znacznie większy
Geum montanum
Geum montanum
· ta cecha diagnostyczna ...
· Liście lirowato-pierzaste, z dużym listkiem końcowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Geum montanum (kuklik górski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Hale i połoniny wysokogórskie, na podłożu bezwapiennym.
    
    
↑nie z rozłogami; listki ±równe
Geum reptans (kuklik rozesłany)
Geum reptans (kuklik rozesłany)
Geum reptans (kuklik rozesłany)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liście z ±równymi listkami, końcowy często trójdzielny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Geum reptans (kuklik rozesłany)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na piargach granitowych.
    
  
↑nie szyjka dwuczłonowa z esowatym wygięciem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglą ...
  Geum s.str.
  
    
↓niekwiaty dzwonkowato wpółotwarte, zwisłe (owoce jednak wzniesione), działki brązowoczerwone
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Działki prawie zawsze czerwonobrązowo nabiegłe, na owocu wzniesione lub ±równolegle odstające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Geum rivale (kuklik zwisły)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, lasy i zarośla.
    
    
↑nie kwiaty płasko otwarte, kwiaty i owoce wzniesione, działki zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Działki zielone, po przekwitnięciu i na owocu odgięte w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
    
      
↓niepłatki intensywnie pomarańczowe do ±czerwonych
Geum coccineum (kuklik szkarłatny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Szypułki kwiatów gęsto i długo gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
↑nie płatki żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Szypułki kwiatów krótko, rzadko gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
↓nieowocostan kulisty, dno kwiatowe długo owłosione
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie owocostanów kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Górny człon szyjki słupka na niełupkach stanowi 1/4 – 1/3 części dolnej, w dolnej 1/5 – 1/3 (1/2) owłosiony, włoski znacznie krótsze niż średnica dzióbka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Geum urbanum (kuklik pospolity)
wystepowanie
syn. Parageum montanum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i ich skraje, zarośla, tereny ruderalne.
        
          
mieszaniec - płatki żółtawe lub kremowe z czerwonawymi, zwykle bladymi, żyłkami
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Płatki żółtawe lub kremowe z czerwonawymi, zwykle bladymi, żyłkami; paznokieć krótki, nie więcej jak 1/3 płatka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
syn. Geum urbanum × rivale · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
          
        
↑nie owocostan wydłużony, dno kwiatowe krótko owłosione
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie długo owłosionych (włoski wyraźnie dłuższe od średnicy dzióbka) niełupek kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i krótko owłosionych (włoski znacznie krótsze niż średnica dzióbka) kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie krótko owłosionego dna kwiatowego kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i długo owłosionego kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie kwiatu kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie owłosienia środkowej części łodyg kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone n ...
· Górny człon szyjki słupka na niełupkach stanowi 1/2 części dolnej, w dolnej (1/2) 3/4 – 4/5 owłosiony, włoski wyraźnie dłuższe od średnica dzióbka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, zarośla, przychacia.