atlas-roslin.pl

Geum [🔉 ge·um]

kuklik
  
↓nieszyjka słupka nieczłonowana; rośliny wysokogórskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Kwiaty pojedynczo, rzadko po dwa.
· ta cecha diagnosty ...
  Parageum
  
    
↓niebez rozłogów; końcowy listek znacznie większy
Geum montanum
Geum montanum
· ta cecha diagnostyczna ...
· Liście lirowato-pierzaste, z dużym listkiem końcowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Geum montanum (kuklik górski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Hale i połoniny wysokogórskie, na podłożu bezwapiennym.
    
    
↑nie z rozłogami; listki ±równe
Geum reptans (kuklik rozesłany)
Geum reptans (kuklik rozesłany)
Geum reptans (kuklik rozesłany)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liście z ±równymi listkami, końcowy często trójdzielny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Geum reptans (kuklik rozesłany)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na piargach granitowych.
    
  
↑nie szyjka dwuczłonowa z esowatym wygięciem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglą ...
  Geum s.str.
  
    
↓niekwiaty dzwonkowato wpółotwarte, zwisłe (owoce jednak wzniesione), działki brązowoczerwone
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Działki prawie zawsze czerwonobrązowo nabiegłe, na owocu wzniesione lub ±równolegle odstające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Geum rivale (kuklik zwisły)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, lasy i zarośla.
    
    
↑nie kwiaty płasko otwarte, kwiaty i owoce wzniesione, działki zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Działki zielone, po przekwitnięciu i na owocu odgięte w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
    
      
↓niepłatki intensywnie pomarańczowe do ±czerwonych
Geum coccineum (kuklik szkarłatny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Szypułki kwiatów gęsto i długo gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
↑nie płatki żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Szypułki kwiatów krótko, rzadko gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
↓nieowocostan kulisty, dno kwiatowe długo owłosione
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie owocostanów kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Górny człon szyjki słupka na niełupkach stanowi 1/4 – 1/3 części dolnej, w dolnej 1/5 – 1/3 (1/2) owłosiony, włoski znacznie krótsze niż średnica dzióbka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Geum urbanum (kuklik pospolity)
wystepowanie
syn. Parageum montanum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i ich skraje, zarośla, tereny ruderalne.
        
          
mieszaniec - płatki żółtawe lub kremowe z czerwonawymi, zwykle bladymi, żyłkami
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Płatki żółtawe lub kremowe z czerwonawymi, zwykle bladymi, żyłkami; paznokieć krótki, nie więcej jak 1/3 płatka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
syn. Geum urbanum × rivale · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
          
        
↑nie owocostan wydłużony, dno kwiatowe krótko owłosione
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie długo owłosionych (włoski wyraźnie dłuższe od średnicy dzióbka) niełupek kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i krótko owłosionych (włoski znacznie krótsze niż średnica dzióbka) kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie krótko owłosionego dna kwiatowego kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i długo owłosionego kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie kwiatu kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
porównanie owłosienia środkowej części łodyg kuklika sztywnego (Geum aleppicum) (po lewej) i kuklika pospolitego (Geum urbanum); rośliny z tego samego stanowiska
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone n ...
· Górny człon szyjki słupka na niełupkach stanowi 1/2 części dolnej, w dolnej (1/2) 3/4 – 4/5 owłosiony, włoski wyraźnie dłuższe od średnica dzióbka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Geum aleppicum (kuklik sztywny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, zarośla, przychacia.
        

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Geum (kuklik)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przeciętna ogrodowa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #11) analiza dostępności roślin