atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.362); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3)
· priorytetowy gatunek o znaczeniu wspólnotowym (2217,484)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Pedicularis sudetica Willd.

gnidosz sudecki
Pedicularis Pedicularis Pedicularis PedicularisPedicularisgnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum)gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica)
Pedicularis sudetica (gnidosz sudecki)
31.07.2008, Kocioł Małego Stawu, Karkonosze; copyright © by Marek Malicki
Pedicularis sudetica (gnidosz sudecki)
Pedicularis sudetica (gnidosz sudecki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pedicularis (gnidosz)kl 9180

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.362 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080731.1.mml - Pedicularis sudetica (gnidosz sudecki); Kocioł Małego Stawu, Karkonosze
080731-1
leg. Marek Malicki
/Kocioł Małego Stawu, Karkonosze/ #4
znalezisko 20080808.1.esz - Pedicularis sudetica (gnidosz sudecki); Karkonosze
080808-1
leg. Ewa Szczęśniak
/Karkonosze/ #3