atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Gaylussacia frondosa (L.) Torr. et A. Gray

Gaylussacia frondosa
11.10.2008, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa