takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Gnaphalium hoppeanum W.D.J. Koch

szarota Hoppego
Omalotheca hoppeana (W.D.J. Koch) Sch. Bip. et F.W. Schultz