atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Gnaphalium hoppeanum W.D.J. Koch

szarota Hoppego
Omalotheca hoppeana (W.D.J. Koch) Sch. Bip. et F.W. Schultz
Gnaphalium Gnaphalium Gnaphalium GnaphaliumGnaphaliumszarota norweska (Gnaphalium norvegicum)szarota leśna (Gnaphalium sylvaticum)