atlas-roslin.pl

Gnaphalium hoppeanum W.D.J. Koch [🔉 gna·fa·li·um *]

szarota Hoppego
Omalotheca hoppeana (W.D.J. Koch) Sch. Bip. et F.W. Schultz [🔉 o·ma·lo·te·ka]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
cechy diagnostyczne w kluczu:Gnaphalium (szarota)kl 1600

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

cechy diagnostyczne w kluczu:Gnaphalium (szarota)kl 1600
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.169 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.681 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.509 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.100 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.539 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.127 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.671 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji