antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

kapusta czarna gorczyca, gorczyca czarna, kapusta gorczyca
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Brassica nigra (kapusta czarna)
Brassica nigra (kapusta czarna)
Brassica nigra (kapusta czarna)
Brassica nigra (kapusta czarna)
Brassica nigra (kapusta czarna)
Brassica nigra (kapusta czarna)

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: rośliny przyprawowe

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne