Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda

srebrzyk gęstolistny
na stronie — znaleziska