takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Gentiana kochiana Perr. et Song.

goryczka Kocha
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego

Wymagania: woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa