atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales »

Fam. Caryophyllaceae [🔉 ka·ri·o·fil·la·ce·e]

goździkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
goździkowate z działkami kielicha zrośniętymi (Silenoideae) - działki kielicha zrośnięte w mniej lub bardziej wyraźną rurkę; słupek często na trzoneczku; płatki korony z wyraźnym paznokciem.
goździkowate z wolnymi działkami kielicha (Alsinoideae) - brak przylistków; działki kielicha są wolne (lub zrośnięte jedynie w nasadzie); słupek siedzący (bez trzoneczka); ,płatki korony, bez paznokcia (lub z bardzo krótkim).
goździkowate z przylistkami, kwiaty niepozorne (Paronychioideae) - przylistki obecne (mogą być nietrwałe, błoniaste); kwiaty niepozorne.
uprawiane ozdobne
objaśnienie skrótów
  
↓nieliście z przylistkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty niepozorne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
  
↑nie liście bez przylistków
  
    
↓niekielich o zrośniętych działkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupek górny (na trzoneczku).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie kielich o wolnych działkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha są wolne (lub zrośnięte jedynie w nasadzie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
Rośliny jednoletnie lub byliny.

Łodygi często widlasto rozgałęziające się.

Liście pojedyncze, niepodzielone, podłużne, wąskie, całobrzegie, przynajmniej dolne naprzeciwległe, zwykle nakrzyżległe.

Kwiatostan — wierzchotkowy, rzadziej kwiaty pojedynczo.

Kwiaty obupłciowe (rzadko zdarzają się egzemplarze lub pojedyncze kwiaty jednopłciowe). Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę; rzadko bez korony. Kwiaty (4) 5-krotne, o promienistej symetrii. Działki wolne lub zrośnięte. Płatki korony wolne.

Pręcików zwykle 10, po (4) 5 w dwóch okółkach, nadległych wobec płatków korony. Część pręcików może być zredukowana do prątniczek.

Słupek górny, rzadko na wpół dolny, z 2-5 znamionami.

Owoc w postaci torebki otwierającej się ząbkami lub pękająca z licznymi nasionami. Rzadko owocem jest niełupka lub owoc podobny do jagody.

Powierzchnia nasion zwykle nie jest gładka.Rośliny jednoletnie lub byliny.

space

Liście pojedyncze, niepodzielone, podłużne, wąskie, całobrzegie, przynajmniej dolne naprzeciwległe, zwykle nakrzyżległe.

space

Kwiaty obupłciowe (rzadko zdarzają się egzemplarze lub pojedyncze kwiaty jednopłciowe). Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę; rzadko bez korony. Kwiaty (4) 5-krotne, o promienistej symetrii. Działki wolne lub zrośnięte. Płatki korony wolne.

space

Słupek górny, rzadko na wpół dolny, z 2-5 znamionami.

Owoc w postaci torebki otwierającej się ząbkami lub pękająca z licznymi nasionami. Rzadko owocem jest niełupka lub owoc podobny do jagody.

space