atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Gypsophila petraea (Baumg.) Rchb.

łyszczec skalny
Gypsophila Gypsophila Gypsophila Gypsop…Gypsophilałyszczec rogownicowaty (Gypsophila cerastioides)łyszczec lepnicowaty (Gypsophila silenoides)
🌸🌱
Gypsophila petraea (łyszczec skalny)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Gypsophila petraea (łyszczec skalny)
🌱
Górska bylina z południowych i wschodnich Karpat, gdzie rośnie na wapieniach. U nas uprawiana w ogrodach skalnych. Tworzy kępy 15 – 20 cm wysokości.

space

Amatorska bylina do ogrodów skalnych i na obrzeża niskich rabat bylinowych.

wysokość: 15 – 20 cm
kwitnienie: czerwiec

wymagania i uprawa

🌸
Stanowisko słoneczne lub półcieniste. Gleba najlepiej wapienna, przeciętnie żyzna, przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna; odczyn obojętny lub zasadowy.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.41.js - Gypsophila petraea (łyszczec skalny); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-41
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1