takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Gentiana septemfida Pall.

goryczka siedmiodzielna
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna)
23.07.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski
Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna)
Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna)
Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna)
Digitalis lutea (naparstnica żółta)
var. lagodechiana
Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna)
var. lagodechiana

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · wysokość 20-30 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120723.3.12 - Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna); Wrocław, ogród
120723-3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/ #3
znalezisko 20060802.1.js - Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna); Wleń, ogród
js.060802-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń, ogród/ #4