Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
XL
Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianella (goryczuszka)kl 8706

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.187 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
wystepowanie - Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: EN – zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

#2
slww.140803-1
leg. Sławomir Wróbel
/Tatry, Mała Koszysta/
#2
jkr.290828-KRAM173248
leg. B. Pawłowski, K. Wallicki
/Tatry Zachodnie, Wielki Kopieniec/
#2
jkr.250723-KRAM600913
leg. Jerzy Kruk
/Tatry Zachodnie, przełęcz między Kopami Królowemi/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji