takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Galeopsis pernhofferi Wetist.

Galeopsis bifida Boenn. var. pernhofferi (Wettist.) Gams

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Galeopsis (poziewnik)kl 2285
Przypuszcza się, że gatunek ten jest utrwalonym mieszańcem poziewnika dwudzielnego (Galeopsis bifida) lub poziewnika miękkowłosego (Galeopsis pubescens) i poziewnika pstrego (Galeopsis speciosa) (stąd żółta barwa korony).
Roślina jednoroczna podobna do poziewnika dwudzielnego (Galeopsis bifida). Różni się od niego następującymi cechami:

space

Korona jest jasnożółta z fioletową plamą na środkowej łatce wargi dolnej.

występowanie

Gatunek wyróżniony między innymi we florze Czech. Ujmowany także jako odmiana poziewnika dwudzielnego (Galeopsis bifida). We florze Polski nie był wyróżniany z poziewnika dwudzielnego (Galeopsis bifida). Powinien występować przynajmniej na południu Polski.

space