antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]

Pisum sativum L. ssp. arvense (L.) Asch. et Graebn.

groch zwyczajny polny groch błękitno-purpurowy, peluszka
Pisum arvense L.
Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
05.07.2010 copyright © by Jacek Soboń
Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pisum sativum (groch zwyczajny)kl 7661

występowanie

Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100705.1.js - Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
100705-1
leg. Jacek Soboń #4
znalezisko 20110618.1.js - Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny); Falsztyn
110618-1
leg. Jacek Soboń
/Falsztyn/ #4
znalezisko 20130806.1.jmak - Pisum sativum ssp. arvense (groch zwyczajny polny)
130806-1
leg. Jarosław Makowski #1

właściwości i zastosowanie

🌱
wysokość: do 1 m
Użytkowana jaka międzyplon w okresie letnim, w charakterze zielonego nawozu, poprawiającego strukturę i żyzność gleby (wiązanie azotu z powietrza), jako roślina pastewna w mieszankach na kiszonkę, zielonkę lub do wypasu.
opcje Bazaru

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (parametry ogrodowe):

💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadowe (wapienne)

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne

Nie sprawdza się na glebach suchych i piaszczystych. Optymalny rozwój na dostatecznie wilgotnych, ciepłych, żyznych, o odczynie obojętnym lub zasadowym, nie toleruje silnie kwaśnych.