antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Galium tricornutum Dandy

przytulia trójrożna
Galium tricorne Stokes
na stronie — występowanie
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
07.2014, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; na południu Polski. Pola na wapieniu, miejsca ruderalne.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A4. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości i przewidywane w przyszłości (do max. 100 lat) o ≥50%: — obserwowane, szacowane na podstawie obliczeń, wydedukowane lub domniemane, w sytuacji gdy przyczyny spadku mogły nie ustąpić LUB nie są rozpoznane LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 20% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych