atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Gentianales » Fam.Rubiaceae » Galium »

Galium tricornutum Dandy [🔉 ga·lĭ·um *]

przytulia trójrożna
Galium tricorne Stokes [🔉 ga·lĭ·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galium Galium Galium GaliumGaliumprzytulia leśna (Galium sylvaticum)przytulia trójdzielna (Galium trifidum)
N
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
07.2014, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1559

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
Rzadka; na południu Polski. Pola na wapieniu, miejsca ruderalne.Rzadka; na południu Polski. Pola na wapieniu, miejsca ruderalne.
Roślina jednoroczna.Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A4. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości i przewidywane w przyszłości (do max. 100 lat) o ≥50%: — obserwowane, szacowane na podstawie obliczeń, wydedukowane lub domniemane, w sytuacji gdy przyczyny spadku mogły nie ustąpić LUB nie są rozpoznane LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 20% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Galium tricornutum [🔉 ga·lĭ·um *]Galium tricorne Stokes [🔉 ga·lĭ·um *](pl) przytulia trójrożna
corntus, -a, -um (lat., adj.)
rogaty; bo cornus - róg