atlas-roslin.pl

Anthoceros punctatus L.

glewik
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw