atlas-roslin.pl

Pyrola [🔉 pi·ro·la]

gruszyczka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rośliny zielone, liście zebrane w różyczkę, zwykle zimozielone. Liście okrągławe lub jajowate, wierzchołek ± tępy.
Kwiaty we wszechstronnych gronach, podczas kwitnienia wzniesionych. Nasada szyjki słupka bez tarczki. Ziarna pyłu w tetradach. Torebka zwieszona.
cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrolaceae (gruszyczkowate)kl 1813
↓nie(z) korona prawie zamknięta, kulistawa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka krótka, do 6 mm długości, prosta lub słabo wygięta; pręciki równomiernie nachylone ku słupkowi.
↓nie(z) działki kielicha szeroko trójkątne, zachodzące na siebie w nasadzie
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka 1-2 mm długości, prosta, osadzona prostopadle do zalążni, krótsza od płatków i od zalążni po przekwitnięciu; znamię 2×szersze niż szyjka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Pyrola minor L. (gruszyczka mniejsza)
wystepowanie - Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
syn. Pirola minor nom. inv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Bory i kwaśne lasy liściaste.
↑nie (z) działki jajowato lancetowate, nie zachodzące na siebie w nasadzie
Pyrola media (gruszyczka średnia)
XL
Pyrola media (gruszyczka średnia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka 4-6 mm długości, prosta albo słabo zakrzywiona, osadzona skośnie do zalążni, ku górze zgrubiała, dłuższa od płatków i od zalążni po przekwitnięciu; znamię tak szerokie jak szyjka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Pyrola media Sw. (gruszyczka średnia)
wystepowanie - Pyrola media (gruszyczka średnia)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Bory i dąbrowy.
↑nie (z) korona otwarta, dzwonkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka ponad 6 mm długości, silnie łukowato zakrzywiona w dół; pręciki zwrócone ku górze; symetria kwiatu ± grzbiecista.
↓nie(z) działki trójkątne
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
XL
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona żółtozielona, zielonobiała.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Pyrola chlorantha Sw. (gruszyczka zielonawa)
wystepowanie - Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
syn. Pirola chlorantha nom. inv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Bory.
↑nie (z) działki wąskolancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona białe lub różowawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rośliny smuklejsze, liście okrągławe
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście długoogonkowe, blaszki okrągławe, nieco szersze niż dłuższe, do 6 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Pyrola rotundifolia L. (gruszyczka okrągłolistna)
wystepowanie - Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
syn. Pirola rotundifolia nom. inv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Lasy i zarośla.
↑nie (z) rośliny drobniejsze, liście eliptyczne do podługowatych
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście z ogonkami 3-4.5 cm, blaszki eliptyczne do podługowatych, 2-3 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W piętrze subalpejskim i alpejskim Karpat, gdzie zastępuje gruszyczkę okrągłolistną (Pyrola rotundifolia).
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrolaceae (gruszyczkowate)kl 1813
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.508 [71.2]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.347 [15]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.79 [16.10]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.53 [86.5]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.8 [85.18]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.235 [105]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.476 [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.317 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.190 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.212 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.3 [150.3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.268 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji