takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.193)

Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. tatrae (Ronniger) Holub

goryczuszka wczesna tatrzańska
Gentianella germanica (Willd.) Börner ssp. tatricola Mesjasz-Przybyłowicz p.p. (2)