atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Caryophyllaceae »

subFam. Alsinoideae

goździkowate z wolnymi działkami kielicha
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Caryophyllaceae Caryophyllaceae Caryophyllaceae Caryophyllac…Caryophyllaceae🔑goździkowate z działkami kielicha zrośniętymi (Silenoideae)goździkowate z przylistkami, kwiaty niepozorne (Paronychioideae)

podrodzina Alsinoideae

Podrodzina Alsinoideae w rodzinie goździkowate (Caryophyllaceae) odznacza się: brakiem przylistków, działki kielicha są wolne (lub zrośnięte jedynie w nasadzie); słupek siedzący (tj. bez trzoneczka); płatki korony bez paznokcia (lub z bardzo krótkim).

Oznaczając gatunki zwracamy uwagę na:

• liczbę szyjek słupka

• obecność lub brak płatków korony i na to czy i jak głęboko są rozcięte

• iloma ząbkami otwiera się torebka

• ustawienie, kształt liści, ogruczolenie

cechy diagnostyczne w kluczu:Caryophyllaceae (goździkowate)kl 1287
  
↓nie(z) kwiaty z płatkami
  
    
↓nie(z) płatki silnie rozcięte, zwykle prawie do połowy
    
      
↓nie(z) płatki rozcięte prawie do nasady
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc jajowata torebka, pęka na pięć, dwuząbkowych klap.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
wystepowanie
kościeniec wodny · syn. Malachium aquaticum · Malachium aquaticum · 491
  Wilgotne zarośla i ich skraje, rowy, brzegi wód, także siedliska zruderalizowane. Często miejsca cieniste, wilgotne, żyzne.
      
      
↑nie (z) płatki płycej rozcięte
      
        
↓nie(z) 5 (4,3) szyjki słupka, płatki rozcięte mniej niż do połowy
Cerastium holosteoides
Cerastium arvense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka pęka krótkimi ząbkami (do 1/6 długości torebki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie (z) 3 szyjki słupka, płatki rozcięte głębiej niż do połowy
Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
Stellaria graminea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi przynajmniej połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
    
↑nie (z) płatki słabo lub wcale wycięte
    
      
↓nie(z) szyjek 5 lub 4
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki całobrzegie czasem niepozorne, zmarniałe.
      
      
↑nie (z) szyjek 3 lub rzadziej 2
      
        
↓nie(z) płatki ząbkowane, kwiatostan baldaszkowaty
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatów (1) 5-13 (19), zebranych na szczycie łodygi w pozorny baldach (silnie skrócona wierzchotka), o krótkich szypułach, po przekwitnieniu odgiętych, potem wzniesionych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Nasłonecznione, suche, niezarośnięte miejsce w murawach kserotermicznych, piaszczyste pola i ugory, pobocza dróg, nasypy kolejowe.
        
        
↑nie (z) płatki całobrzegie, kwiatostan nie baldaszkowaty
        
          
↓nie(z) liście nitkowate lub równowąskie
          
            
↓nie(z) liście równowąskie aż nitkowate
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 4-krotne. Płatki dłuższe od działek. Szyjek słupka 2 (3).
  W piętrze reglowym, na zacienionych skałkach śródleśnych i wapiennych piargach.
            
            
            
          
↑nie (z) liście nie nitkowate
          
            
↓nie(z) liście jajowate, mięsiste
Honckenya peploides
Honckenya peploides
Honckenya peploides (honkenia piaskowa)
wystepowanie
syn. Honckenya peploides · 491
  Piaszczyste wydmy na wybrzeżu Bałtyku.
            
            
↑nie (z) liście inne
            
              
↓nie(z) nasiona z elajosomem
Moehringia trinervia
Moehringia trinervia (możylinek trójnerwowy)
3D
  Głównie w lasach liściastych, rzadko na siedliskach ruderalnych.
              
              
↑nie (z) nasiona bez elajosomu
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia (piaskowiec macierzankowy typowy)
              
  
↑nie (z) kwiaty bez płatków
  
    
↓nie(z) kwiaty w kłębikach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dno kwiatowe kieliszkowato rozszerzone, z ukrytą zalążnią.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie (z) kwiatostan inny
    
      
↓nie(z) liście równowąskie, nitkowate lub szydlaste
      
      
↑nie (z) liście jajowate
      
        
↓nie(z) 3 szyjki słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie (z) 5 (4,3) szyjki słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka pęka krótkimi ząbkami, do 1/6 swojej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
gwiazdnica (Stellaria)
Stellaria
szyjek słupka 3; torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości; rośliny nieogruczolone; płatki rozcięte głębiej niż do połowyszyjek słupka 3; torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości; rośliny nieogruczolone; płatki rozcięte głębiej niż do połowy