atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Crataegus orientalis Pall. ex M. Bieb. [🔉 kra·te·gus o·ri·en·ta·lis]

głóg wschodni
Crataegus orientalis (głóg wschodni)
18.06.2016, ogród botaniczny Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski
Crataegus orientalis (głóg wschodni)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Crataegus orientalis (głóg wschodni)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160618.1.pk - Crataegus orientalis (głóg wschodni); ogród botaniczny Kopenhaga (Dania)
160618-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Kopenhaga (Dania)/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Crataegus orientalis Pall. ex M. Bieb. [🔉 kra·te·gus o·ri·en·ta·lis](pl) głóg wschodni
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)