atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Caryophyllaceae » subFam.Alsinoideae » Stellaria »

Stellaria-4

gwiazdnice z łodygą 4-kanciastą
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
łodyga czterokanciasta; wszystkie liście siedzące; liście wydłużone, równowąskie do lancetowatych, 3-10× tak długie jak szerokie; działki kielicha zaostrzonełodyga czterokanciasta; wszystkie liście siedzące; liście wydłużone, równowąskie do lancetowatych, 3-10× tak długie jak szerokie; działki kielicha zaostrzone
cechy diagnostyczne w kluczu:Stellaria (gwiazdnica)kl 559
  
↓nie(z) płatki duże rozcięte tylko do połowy
Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa)
Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka kulista.
  Świetliste lasy liściaste i mieszane, zarośla.
  
  
↑nie (z) płatki mniejsze, rozcięte prawie do nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) łodyga i liście na brzegu szorstkie
Stellaria longifolia (gwiazdnica długolistna)
XL
Stellaria longifolia (gwiazdnica długolistna)
Stellaria longifolia (gwiazdnica długolistna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki 2-3.5 (4) mm długości, płatki długości działek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Olszyny na glebach torfowych, leśne błota, źródliska, brzegi górskich cieków wodnych, podmokłe świerczyny.
    
    
↑nie (z) łodyga i liście na brzegu gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki 2.5-8 mm długości, płatki nieco dłuższe od działek.
    
      
↓nie(z) podsadki zielone
Stellaria crassifolia (gwiazdnica grubolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki na świeżo bez wyraźnych nerwów.
  Torfowiska, łąki na glebach torfowych.
      
      
↑nie (z) podsadki całe błoniaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki wyraźnie trójnerwowe.
      
        
↓nie(z) płatki znacznie krótsze od działek
Stellaria uliginosa
Stellaria uliginosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście szerokolancetowate, krótkie, do (5) 10-25 mm długości.
Stellaria uliginosa (gwiazdnica bagienna)
wystepowanie
gwiazdnica bagnowa · syn. Stellaria alsine · 491
  Moczary, brzegi wód, miejsca podmokłe przy drogach leśnych, rowy.
        
        
↑nie (z) płatki przynajmniej długości kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście równowąskolancetowate, zwykle ponad 1.5 cm długości.
        
          
↓nie(z) podsadki i liście w nasadzie orzęsione
Stellaria graminea
Stellaria graminea
orzęsiona nasada liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście trawiastozielone, cienkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunek o szerokim spektrum ekologicznym, występuje na glebach lekkich o różnym uwilgotnieniu, w murawach, zarośla, na skrajach lasów, także na terenach częściowo zruderalizowanych.
          
          
↑nie (z) podsadki i liście nagie
Stellaria palustris (gwiazdnica błotna)
Stellaria palustris (gwiazdnica błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ±mięsiste, ±sino owoszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Stellaria palustris (gwiazdnica błotna)
wystepowanie
gwiazdnica sina · syn. Stellaria glauca · 491
          
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony