atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Gentiana froelichii Jan ex Rchb. ssp. zenariae F. Martini et Poldini