atlas-roslin.pl

Paronychioideae

goździkowate z przylistkami, kwiaty niepozorne
W nowych ujęciach podrodzina Paronychioideae jest ujmowana jako rodzina Illecebraceae.
Podrodzina Paronychioideae w rodzinie goździkowate (Caryophyllaceae): przylistki obecne (mogą być nietrwałe, błoniaste); kwiaty niepozorne.
  
↓nieulistnienie skrętoległe
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Okresowo odsłaniane piaszczyste lub żwirowate brzegi rzek.
  
  
↑nie ulistnienie naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  
    
↓nieliście równowąsko-szydlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kwiaty wyraźne (chociaż czasem krótkotrwałe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
    
      
↓niepięć szyjek słupka
Spergula arvensis (sporek polny)
pokrój
Spergula morisonii (sporek wiosenny)
kwiat
Spergula morisonii (sporek wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Liście w pozornych okółkach (w kątach liści ulistnione krótkopędy); przylistki w nasadzie niezrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diag ...
      
      
↑nie trzy szyjki słupka
Spergularia rubra
pokrój
Spergularia rubra (muchotrzew polny)
3D
Spergularia rubra (muchotrzew polny)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Liście naprzeciwległe. Przylistki w nasadzie zrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna j ...
      
    
↑nie liście okrągławo podługowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kwiaty niepozorne.
    
      
↓nieliście po cztery w okółku
Polycarpon tetraphyllum (polikarpon czterolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty w baldaszkopodobnych kwiatostanach.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
  Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. U nas przejściowo zawlekana. Na słonecznych, ciepłych stanowiskach, na piasku, żwirze, kamienistych terenach ruderalnych.
      
      
↑nie liście naprzeciwległe
· ta cecha diagnostycz ...
· Kwiaty w kłębikach, siedzące po kilka w kątach li.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
      
        
↓niedziałki trwale zielonawe
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Pędy płożące się. Liście 3 – 10 (15) mm długości.
  Miejsca piaszczyste, suche.
        
        
↑nie działki białawe
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
· Łodygi przynajmniej na końcach podnoszące się. Liście 2 – 3 mm długości, tępe.
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca wilgotne, piaszczyste lub żwirowate, także okresowo pod wodą, aluwia, dna stawów, rzadko jako chwast.