atlas-roslin.pl

subFam. Paronychioideae

goździkowate z przylistkami, kwiaty niepozorne
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Podrodzina Paronychioideae w rodzinie goździkowate (Caryophyllaceae): przylistki obecne (mogą być nietrwałe, błoniaste); kwiaty niepozorne.
↓nieulistnienie skrętoległe
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
  Okresowo odsłaniane piaszczyste lub żwirowate brzegi rzek.
↑nie ulistnienie naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście równowąsko-szydlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty wyraźne (chociaż czasem krótkotrwałe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niepięć szyjek słupka
Spergula arvensis (sporek polny)
pokrój
Spergula morisonii (sporek wiosenny)
kwiat
Spergula morisonii (sporek wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w pozornych okółkach (w kątach liści ulistnione krótkopędy); przylistki w nasadzie niezrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie trzy szyjki słupka
Spergularia rubra
pokrój
Spergularia rubra (muchotrzew polny)
3D
Spergularia rubra (muchotrzew polny)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście naprzeciwległe. Przylistki w nasadzie zrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie liście okrągławo podługowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty niepozorne.
↓nieliście po cztery w okółku
Polycarpon tetraphyllum (polikarpon czterolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w baldaszkopodobnych kwiatostanach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. U nas przejściowo zawlekana. Na słonecznych, ciepłych stanowiskach, na piasku, żwirze, kamienistych terenach ruderalnych.
↑nie liście naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kłębikach, siedzące po kilka w kątach li.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niedziałki trwale zielonawe
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy płożące się. Liście 3-10 (15) mm długości.
  Miejsca piaszczyste, suche.
↑nie działki białawe
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodygi przynajmniej na końcach podnoszące się. Liście 2-3 mm długości, tępe.
  Miejsca wilgotne, piaszczyste lub żwirowate, także okresowo pod wodą, aluwia, dna stawów, rzadko jako chwast.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.76 [71.2]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.136 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji