atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cephalaria uralensis (Murray) Schrad.

głowaczek uralski
Cephalaria Cephalaria Cephalaria Cephal…Cephalariagłowaczek olbrzymi (Cephalaria gigantea)głowaczek syryjski (Cephalaria syriaca)
🌸🌱