atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Oenothera gaura W.L. Wagner et Hoch

Gaura biennis L.