atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Lathyrus nissolia L. [🔉 la·ti·rus *]

groszek liściakowy
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
14.06.2009, Dolny Śląsk, Strupina w gminie Prusice; copyright © by Marta Poprawska i Marek Borowiec
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
roślina na stanowisku (in situ), krótko po przekwitnięciu, opadający żagielek kw.
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
XL
wysokość roślin do 80 cm
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
unerwienie liściaków
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
forma rozgałęziona
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
strąki
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lathyrus (groszek)kl 802
Roślina jednoroczna. Pędy wzniesione, rzadziej podnoszące się, 15 – 60 cm długości, kanciaste, nagie, nierozgałęzione lub rzadziej w nasadzie słabo rozgałęzione.

space

Kwitnienie czerwiec – lipiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
wygląd stanowiska, towarzysząca szata roślinna
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)
Zawlekany. Miejsca ruderalne, przydroża, suche i ciepłe miejsca trawiaste, pola, zarośla; na glebach różnego typu. Łatwy do przeoczenia z uwagi na krótki okres wegetacji i upodobnienie do traw.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1903r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090614.1.mbr - Lathyrus nissolia (groszek liściakowy); Dolny Śląsk, Strupina w gminie Prusice
090614-1
leg. Marta Poprawska i Marek Borowiec
/Dolny Śląsk, Strupina w gminie Prusice/ #7
znalezisko 20140609.1.pdrz - Lathyrus nissolia (groszek liściakowy); Mochle k. Bydgoszczy
140609-1
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle k. Bydgoszczy/ #11
znalezisko 20140608.51.js - Lathyrus nissolia (groszek liściakowy); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-51
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3

uwagi do znaleziska z Mochli

Stanowisko w miejscowości Mochle (ok. 10 km na Pn/Z od Bydgoszczy). Stanowisko na wieloletnim (około 25 lat) pastwisku dla koni na niewielkim, gliniastym pagórku, klasa ziemi IIIa, ziemie brunatne, odczyn zasadowy, typ pszenno-buraczany. Liczebność roślin wynosiła do 20 szt. na niewielkim obszarze (ok. 400 m kw.). Na przeszukanym okolicznym terenie w promieniu 1km nigdzie indziej nie spotkano tej rośliny. [Przemysław Drzewiecki]