atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Galium mollugo L. s.str.

przytulia pospolita
Galium elatum Thuill. · Galium insubricum Gaudin · Galium mollugo L. ssp. insubricum (Gaudin) Arcang. · Galium mollugo L. ssp. mollugo
Galium mollugo (przytulia pospolita)
01.07.2008, pd.-zach. Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Galium mollugo (przytulia pospolita)
Galium mollugo (przytulia pospolita)
Galium mollugo (przytulia pospolita)
Galium mollugo (przytulia pospolita)
Galium mollugo (przytulia pospolita)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1583
- korona 2 – 3 mm średnicy, na dłuższej (3 – 4 mm) szypule
- szypułki owoców poziomo odstające stąd po przekwitnieniu kwiatostan silnie rozpierzchły
- liście z bardzo wydatnym nerwem głównym, sprawiają wrażenie bardzo cienkich, spodem jaśniejsze, 2 – 4 × tak długie jak szerokie
- zwykle nie odróżniana od przytulii białej (Galium album), prawdopodobnie tylko zawlekana

występowanie

W obrębie kompleksu „Galium mollugo” (tak jak w kluczu Szafera i Florze Polski) znajdują się dwa współcześnie rozróżniane gatunki. Z nich przytulia biała (Galium album) jest w Polsce pospolita, natomiast przytulia pospolita (Galium mollugo) (we współczesnym rozumieniu) zdarza się sporadycznie.
Ekologiczne liczby wskaźnikowe, podają Galium mollugo s.l. (nr id. 2547) i Galium album (nr id. 2547 ale w innym wierszu). Podane tam wartości liczebności stanowisk odnoszą się do odmiennych, niż współczesne, ujęć taksonomicznych tego kompleksu i nie należy do nich przywiązywać wagi; pozostałe wartości wskaźnikowe dla tych dwóch gatunków zdaję się być właściwe.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium mollugo (przytulia pospolita)
Łąki, skraje lasów, zarośla.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.