atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.197)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Stellaria crassifolia Ehrh.

gwiazdnica grubolistna
Stellaria crassifolia (gwiazdnica grubolistna)
07.06.2011, torfowisko źródliskowe w dolinie Rospudy, pod Filipowem Pierwszym, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko

cechy charakterystyczne

Bylina, 3 – 20 cm wysokości. Łodygi czworograniaste, nagie.

space

Kwiaty 5 – 8 mm średnicy. Działki na świeżo bez wyraźnych nerwów, 2 – 3 mm długości. Płatki nieco dłuższe od działek; rozcięte niemal do nasady.

space

występowanie

Stellaria crassifolia (gwiazdnica grubolistna)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.197 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Torfowiska, łąki na glebach torfowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.