atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crataegus dahurica Koehne

głóg dahurski
Crataegus Crataegus Crataegus Cratae…Crataegusgłóg Maksymowicza (Crataegus maximowiczii)głóg cętkowany (Crataegus punctata)
🌸🌱