efemerofit [24][234]

Genista anglica L.

janowiec angielski

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Genista (janowiec)kl 4765
Półkrzew 10-40cm wysokości. Roślina zupełnie naga, sinozielona, pędy ±pokładające się i podnoszące się. Starsze pędy ociernione, tegoroczne bez cierni.

space

Korona żółta. Łódeczka 1.5× dłuższa od żagielka.

space

Kwitnienie maj-czerwiec.

występowanie

Zawleczony koło Szczecina. Na wrzosowiskach, zwykle na glebach torfowych.

Krzewinka.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XIXw. (w publikacji podano XXIw.)]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych