atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]

Galium taurinum (L.) Scop.

przytulia taurydzka, marzanka taurydzka
Asperula taurina L.
Galium taurinum (przytulia taurydzka)
24.05.2008, Hossuheteny, Węgry; copyright © by Paweł Kalinowski

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego. W Polsce znaleziono jedno stanowisko pochodzenia antropogenicznego, w nitrofilnym okrajku; nasiona nie dojrzewają i rośliny rozprzestrzeniły się wegetatywnie na powierzchni ok. 10 m2 wśród pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica); być może stanowisko o efemerycznym charakterze.

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.4.mml - Galium taurinum (przytulia taurydzka)
4
leg. Marek Malicki #3