↓nie(z) kłoski do 10 mm długości JEŚLI do 12 mm to łodyga przynajmniej 1 m wysokości i 1 cm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski z boków ścieśnione, w zarysie podługowato-lancetowate do jajowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kłoski (2) 3-4 mm długości
Glyceria striata (manna prążkowana)
XL
Glyceria striata (manna prążkowana)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodygi do 5 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria striata (Lam.) Hitchc. (manna prążkowana)
wystepowanie - Glyceria striata (manna prążkowana)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Gatunek północnoamerykański; bardzo rzadko zawleczony na brzegach wód, na mokrych poboczach dróg leśnych.
↑nie (z) kłoski 4-10 mm długości; plewy 1-4 mm długości; plewka dolna 2.3-4 mm długości; wiecha 10-40 cm długości
↓nie(z) znamiona 3; pylniki 0.8-1.8 mm długości
Glyceria maxima
Glyceria maxima (manna mielec)
Glyceria maxima (manna mielec)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś kłoska gładka lub z krótkimi, grubymi szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (manna mielec)
wystepowanie - Glyceria maxima (manna mielec)
manna wodna · syn. Glyceria aquatica Wahlenb. · Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód.
↑nie (z) znamiona 2; pylniki do 0.8 mm długości
Glyceria lithuanica (manna litewska)
XL
Glyceria lithuanica (manna litewska)
Glyceria lithuanica (manna litewska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś kłoska gęsto pokryta cienkimi szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski (manna litewska)
wystepowanie - Glyceria lithuanica (manna litewska)
syn. Glyceria remota Fr. · Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne lasy liściaste.
↑nie (z) kłoski (8) 10-25 mm długości; pochwy liściowe spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pylniki sterylne, nie otwierają się, długo pozostają na roślinie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha 10-50 cm długości, lancetowata do podługowatej, luźna, o gałązkach wzniesionych, później odstających, z długo pozostającymi i nierozpadającymi się kłoskami.
▶ Glyceria ×pedicellata F. Towns. (manna płonna)
syn. Glyceria fluitans × plicata · Glyceria fluitans × notata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód.
↑nie (z) pylniki pękające i szybko opadające po kwitnieniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przynajmniej część ziarniaków dobrze wykształcona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) plewki dolne 5.5-7.5 mm długości
Glyceria fluitans (manna jadalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 2-3 mm długości, zwykle fioletowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria fluitans (L.) R. Br. (manna jadalna)
wystepowanie - Glyceria fluitans (manna jadalna)
syn. Glyceria fluitans R. Br. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód, rowy, źródliska.
↑nie (z) plewki dolne 3.5-5.5 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 0.6-1.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) plewki dolne na szczycie z 3-5 wyraźnymi ostrymi ząbkami
Glyceria declinata (manna długoząbkowa)
XL
Glyceria declinata (manna długoząbkowa)
XL
Glyceria declinata (manna długoząbkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki najczęściej 0.6-1 mm długości, zwykle fioletowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria declinata BrÉb. (manna długoząbkowa)
wystepowanie - Glyceria declinata (manna długoząbkowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne przydroża, brzegi rowów, źródliska.
↑nie (z) plewki dolne na szczycie zaokrąglone, całobrzegie lub płytko karbowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 1-1.5 mm długości, żółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) plewki dolne szeroko eliptyczne, brzegiem płytko karbowane, 3.5-4.5 mm długości
Glyceria plicata
Glyceria notata (manna fałdowana)
Glyceria notata (manna fałdowana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka górna zwykle krótsza od dolnej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria notata Chevall. (manna fałdowana)
wystepowanie - Glyceria notata (manna fałdowana)
syn. Glyceria plicata (Fr.) Fr. · Glyceria plicata Fr. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód, zwłaszcza płynących, źródliska, podmokłe przydroża.
↑nie (z) plewki dolne szeroko odwrotniejajowate, całobrzegie, 3-3.5 mm długości
Glyceria nemoralis (manna gajowa)
Glyceria nemoralis (manna gajowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka górna często dłuższa od dolnej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn. (manna gajowa)
wystepowanie - Glyceria nemoralis (manna gajowa)
syn. Glyceria nemoralis R. Uechtr. et Körn. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Źródliska, brzegi leśnych potoków, olszyny.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Kubát K. et al., 2002 — Klíč ke květeně České republiky [105]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Piwowarski B., Bartoszek W., 2012 — The occurrence of Glyceria striata (Lam.) Hitchc. in Europe and the new localities of the species in Poland [264]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji